Prefab Berging (dubbel lang)

Normale prijs €6.895,00

Prefab Berging (dubbel lang)

 

Buitenwanden:
• Stijl- en Regelwerk 30x60 mm
• Rabat vuren C 18x135 mm (horizontaal aangebracht)

Scheidingswanden:
• Constructieplaat 9 mm OSB
• Stijl- en Regelwerk 30x60 mm
• Constructieplaat 9 mm OSB

Kozijnen en draaidelen:
• Profiel meranti 67x110 mm
• Bovenzijde voorzien van waterslag, blank aluminium
• De deur is naar buiten draaiend en voorzien van gelaagd glas

Hang- en sluitwerk:
• Scharnieren 3,5 x 3,5 met dievenklauw
• Insteekslot met haak, type Nemef 4109/27** exclusief cilinder
• Sluitkolom Nemef 4109/27***
• Sluitplaat universeel
• Kruk en schilden Ami kleur F1
• Hang- en sluitwerk voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen

Schilderwerk:
• Kozijnen zijn voorzien van grondverf wit, acrylaat verfsysteem
• De deuren zijn geschilderd volgens concept II

Platte daken:
• Stijl- en Regelwerk 38x120 mm
• EPDM dakbedekking
• Afschot 10 mm per m¹ in de richting van de HWA
• Hwa d.m.v PVC, kleur grijs
• Hwa afvoer 80 mm, met beugels

Technische installaties:
• Buitenverlichting d.m.v. led verlichting rond model, inclusief lamp.
• Enkele schakelaar + dubbel wandcontactdoos, grijs voorzien van randaarde opdeksysteem.
• Kabel vanuit kabeldoos -> wandcontactdoos -> verlichting volgens KEMA Keur NEN 1010
• Installatie mantelbuis

Het wijzigen van de gevelbekleding in eternit sidings:
• De rabat vuren C 18x135 mm wordt vervangen door eternit sidings 12x190 mm in standaard kleur.

Gevelbekleding verticaal i.p.v. horizontaal aanbrengen:
• De gekozen gevelbekleding wordt niet horizontaal maar verticaal aangebracht.

Het uitvoeren van de kozijnen met politiekeurmerk:
• De kozijnen worden uitgevoerd met Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Tot onze werkzaamheden behoren:
• Monteren van de bergingen.
• Opruimen van ons afval in de door de aannemer ter beschikking gestelde containers.

Niet tot onze werkzaamheden behoren:
• Afdichten hijsvoorzieningen in houten vloer en/of plat dak elementen.
• Aanbrengen van menie of verf.
• Leveren van de (mobiele) kraan.
• Verticaal transport.
• Het monteren en aansluiten van zonnepanelen of dergelijk.

Door opdrachtgever / hoofdaannemer te verzorgen:
• Hoogtemaatvoering (peilmaat) in de nabijheid van onze werkzaamheden.
• De hoofdaannemer is belast met het aanbrengen van alle collectieve veiligheidsvoorzieningen (met namen valgevaar) volgens de geldende wetgeving.
• Te monteren onderdelen geleverd door derden zijn voorzien van gecertificeerde hijsvoorzieningen.
• Horizontaal transport op de bouwplaats.
• Water- en elektravoorzieningen binnen 25 m¹ van onze werkplek.
• Toiletten en schaft- en kleedgelegenheid.
• Afvalcontainers.
• Kosteloos parkeren.
• Een goede bereikbaarheid en draagkrachtige ondergrond voor onze mobiele kraan.
• Opstelplaats voor onze mobiele kraan binnen 10 m¹ rondom het werkobject.
• De benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor onze werkzaamheden.

 

Levering          :  Franco werk op basis van volle vrachten met uitzondering van de eilanden.
Leverdatum     :  Minimaal 6 weken na de ontvangen door u goedgekeurde werktekeningen. 
Facturering      :  25% bij goedkeuring tekeningen
                           75% bij gereed product
Betaling           :  De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
B.T.W.              :  Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.
Prijsvastheid    :  4 weken na offertedatum.
Opdracht        :  Wij behouden ons het recht voor, in geval van acceptatie van deze offerte, bij gebleken onvoldoende kredietwaardigheid van de afnemer de overeenkomst onverlet onze overige rechten met betrekking tot ontbinding zonder een nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

 

Levering verschuiven:

Indien op verzoek van de opdrachtgever de  levering wordt opgeschoven en het project is al in behandeling genomen, dan zal Friesland Prefab factureren op de  oorspronkelijke leverdatum zoals is gemeld in de opdrachtbevestiging. Tevens behouden wij ons het recht voor om de opslagkosten in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid:
De leverancier is nooit aansprakelijk voor schade en/of gebreken aan materialen, onderdelen of constructies, die in afwijking zijn van de geldende voorschriften of uitdrukkelijk voorgeschreven zijn door de opdrachtgever. Wij gaan ervan uit dat wij gebruik kunnen maken van de CAR-verzekering, met een maximum eigen risico van € 2.500,00 van de hoofdaannemer.

Wijzigingen aanbrengen:
om te voorkomen dat er constructieve of bouwfysische problemen ontstaan, is het niet toegestaan onze producten, zonder voorafgaande toestemming van een constructeur, te wijzigen. Wij achten het zinvol de eindgebruiker hiervan op de hoogte te stellen (denk bijvoorbeeld aan het maken van een sparing).

Juridisch:
Op al onze offertes zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De voorwaarden van de opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen. Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de gewone rechter, waarbij de geschillen welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, deze ter keuze van de meest gerede partij ter beschikking aan de bevoegde kantonrechter kunnen worden voorgelegd.

Sluiten (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

A

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Winkelmand

Je winkelmand is leeg.
Nu winkelen