Advies Houtskeletbouw hoe werkt het precies?

Constructeur

Constructeur Houtskeletbouw Advies Offerte Constructieberekening

Constructeur Houtskeletbouw

Een goede constructeur in Houtskeletbouw in houtskeletbouw is belangrijk bij de bouw met de bouwmethode. Met houtskeletbouw worden comfortabele, gezonde, ecologische en waardevaste woningen gebouwd. De woningen kunnen worden uitgevoerd met zeer hoge isolatiewaarden. Hierdoor leveren ze een hoge bijdrage aan het milieu. Bij de bouw van een woning is het essentieel om een goed constructeur te vinden welke veel verstand heeft van houtskeletbouw. 

In Nederland zijn sinds de introductie van de houtskeletbouw al meer dan 100.000 woningen succesvol gebouwd. De bewoners zijn zeer tevreden over de bouwmethode. De bouw  met HSB elementen is zelfs sterk toegenomen. Doordat het een erg milieuvriendelijke bouwmethode is krijgt houtskeletbouw veel aandacht.

 

Ontwerpen Houtskeletbouw

Voordat er uberhaubt iets kan worden geproduceerd of gebouwd wordt er een ontwerp gemaakt. Het ontwerp moet voldoen aan de wensen van de koper maar bovenal de constructie moet voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving. Daarom is het verstandig om advies in te winnen bij een specialist en/of constructeur. Deze specialist kan advies geven bij het uitwerken van de constructie. Daarnaast kan er advies gegeven worden met betrekking tot Rc waarden, brand en geluid. Erg belangrijk voor het bouwen met houtskeletbouw. Er kan gekozen worden om bij het uitwerken van het ontwerp meteen advies in te winnen van de specialist. Hierdoor hoeven de opbouwen, pakketdiktes en constructie niet naderhand te worden aangepast. Dit scheelt erg veel tijd en geld.

 

Tekeningen Houtskeletbouw

Nadat alle adviezen zijn ingewonnen en de tekeningen definitief zijn kan er worden begonnen met het uitwerken van werktekeningen en productietekeningen. Daarnaast wordt er een constructieberekening gemaakt om alle uitgangspunten definitief te maken. Deze constructieberekening wordt opgenomen in de dossiers van gemeenten. De productietekeningen worden uitgewerkt met Autocad, HSB Cad, Wood of Tekla. De tekeningen worden ter controle aan de aannemer aangeboden. De aannemer kan er enkele adviezen of aanpassingen op aangeven. Deze worden vervolgens verwerkt in de definitieve set voor de productie. Na productie kunnen er geen aanpassingen worden gemaakt.

 

Advies Specialist Houtskeletbouw

Voor een goed eindresultaat is het bij het bouwen met houtskeletbouw elementen verstandig een specialist in te schakelen. Het bedrag wat betaald wordt aan de specialist is het dubbel en dwars waard. Een constructieberekening maken is essentieel om het geheel nogmaals te controleren op sterkte, doorbuiging en schijfwerking. Vooral bij een casco woning is een berekening op stabiliteit noodzakelijk. De berekening zorgt ervoor dat er voldoende schijfwerking is. Bij hoge windbelasting zal het gebouw dan ook voldoende stabiliteit hebben, mits de constructieberekening juist is uitgevoerd.

Advies Houtskeletbouw Ingenieursbureau Boorsma HSB
Constructieberekening

Een goede constructeur in Houtskeletbouw in houtskeletbouw is belangrijk bij de bouw met de bouwmethode. Zorg ervoor dat de "Hoofconstructeur" de houtskeletbouw specialist is en de berekeningen zelf uitvoert. De berekeningen laten uitvoeren door de constructeur van de houtskeletbouw leverancier is ook een optie. De volgende berekeningen kunnen worden uitgevoerd door de constructeur:

 

Constructieberekening wanden:

Berekening gevelelementen
Berekening stijlen op sterkte en doorbuiging
Opgave lijnlasten
Berekening maatgevende wandhoogte
Berekening boven en onderdetail
Berekening randhout kozijn sparing
Detailberekening

 

Constructieberekening vloer:

Berekening balklaag plat dak
Berekening balklaag verdiepingsvloer
Berekening balklaag vlieringvloer 
Berekening balklaag drukbalklaag
Berekening samengestelde ligger
Berekening gelamineerde ligger
Berekening stalen ligger 
Berekening stalen spant
Detailberekening

 

Constructieberekening dak:

Doorsnede berekening 
Opgave lijnlasten
Controle gordingen op sterkte & doorbuiging
Controle sporen op sterkte & doorbuiging
Extra berekening detail muurplaat-anker
Berekening controle dakkapel sparing
Berekening bevestigingsmiddelen per kapdetail
Berekening kilkeper
Berekening hoekkeper
Berekening goot- of geveloverstek
Detailberekening

 

Constructieberekening HSB casco:

Berekening op stabiliteitsberekening
HSB onderdelen onderling
Bevestiging HSB aan onderconstructie
Berekening op schijfwerking
Berekening stijlen op sterkte en doorbuiging
Berekening balklaag plat dak
Berekening balklaag verdiepingsvloer
Berekening balklaag vlieringvloer 
Berekening balklaag drukbalklaag
Berekening samengestelde ligger
Berekening gelamineerde ligger
Berekening stalen ligger 
Berekening stalen spant
Detailberekening

 

Waarom een constructeur?

Uiteindelijk presenteert de constructeur een rapport, waarin het beste constructieve ontwerp presenteert. Daarin vertelt de constructeur jou of jouw aannemer welke constructie er geplaatst moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type fundering, de stalen balken en de kolommen die geplaatst moeten worden. In het ontwerp is nagedacht over hoe de constructie gebouwd moet worden, wat de meest duurzame constructie is en is er gekeken naar een kostenefficiënte constructie. Een goede constructeur zorgt er dus voor dat jij kwalitatief de beste constructie heb voor het budget dat jij hebt.

 

Contact opnemen

Wij zijn een informatieve website voor houtskeletbouw, houtbouw en prefab. Wij hebben veel kennis in huis. U kunt ons bereiken via de email of via ons contact formulier.

 

Houtskeletbouw Elementen