Prefab Dakelementen voor uw Kapconstructie?

Prefab Dakelementen

Prefab kap dak kapconstructie hsb leverancier houtskeletbouw

Prefab Dakelementen specialist in houtskeletbouw prijzen of offerte? Er zijn genoeg scharnierkap leverancier kapleverancier en fabrikanten van scharnierkappen en scharnierkap dakconstructies in Nederland. Het hellend prefab scharnierkap dak kent twee belangrijke dakvormen; het zaldeldak en het lessenaarsdak De derde mogelijke dakconstructies dakvorm is het schilddak maar is in feite een afgeleide van het zadeldak. Voor het prefab dak gelden in feite twee constructievormen een sporenkap en een gordingkap. De meest gebruikte vorm bij scharnierdaken is de sporenkap. De dakbelasting wordt hierbij via de sporen naar beneden geleid richting de muurplaten. Hierdoor ontstaan wel spatkrachten welke worden opgevangen door het muurplaatanker. De meest gebruikte muurplaatanker is het F-anker. Om de overspanning van de sporenkap te verkleinen kunnen dragende knieschotten worden toegepast. Daarnaast kan er een meervelds overspanning worden gecreëerd door ook nog eens een vlieringvloer of drukbalken toe te passen.

 

Prefab Sporenkap

De sporenkap kapconstructie is de meest gebruikte constructie voor een prefab dak. Bij de sporenkap zijn de dakbalken, de sporen schuin ophoog geplaatst. Deze zijn weggewerkt in het element. Bij de sporenkap worden de dakbalken ondersteund door een muurplaat met anker. Het anker wordt aan de betonvloer gekoppeld met keilbouten. Aan de bovenzijde steunen de sporen tegen elkaar aan, dit wordt de nok genoemd. Indien mogelijk worden scharnieren bevestigd in de nok. Dit maakt het plaatsen van de prefab dakelementen gemakkelijk omdat er twee elementen tegelijkertijd geplaatst kunnen worden. De sporendaken worden door de meeste prefab dak leveranciers afgewerkt met spaanplaat. Witte spaanplaat is meestal ook een optie. Hierdoor is de kapconstructie al afgewerkt en hoeft de aannemer geen gips beplating aan te brengen in het werk. De dakelementen worden meestal ondersteund door een knieschot of borstwering. Maar de sporenkap te hoog is opgetild en de betonvloer niet kan bereiken wordt de borstwering bevestigd aan de dakvoet. Dit wordt een kreupele stijl constructie genoemd. Bij de meeste seriematige projecten wordt een eenvoudige prefab scharnier dak toegepast. Er kan ook een zoldervloer worden afgedragen in de dakelementen. Deze drukt als het ware de sporen naar buiten en halveert daarmee de vrije overspanning. Dit geld ook voor een drukbalken.

 

Prefab Gordingkap

Bij de gordingkap kapconstructie zitten de dakbalken in de zij richting. De dakelementen worden dan opgebouwd uit gordingdozen. De gordingdozen met daarin de verwerkte gordingen lopen evenwijdig met de nok en de dakvoet. Deze hebben aan weerszijden oplegging op dragende wanden. De doosdaken kunnen in het midden worden ondersteund door dragende binnenwanden of stalen spanten. Aan de uiteinden zullen de topgevels dragend moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen de gordingdozen worden afgedragen op zogenoemde strijkbalken. Zoals het woord eigenlijk al zegt wordt er een doosconstructie gemaakt. De dakelementen hebben zowel een binnen- als bovenplaat. Door de oplegging in de zij richting kunnen stuiknaden ontstaan. Een witte kap is daarom wat ingewikkelder te realiseren dan bij de prefab sporenkap. Zonder deze bovenplaat gaat de damp open folie hangen en ontstaan zakken. Hier kan condens of stuifsneeuw op blijven liggen wat niet gewenst is. De bovenplaat zorgt voor een goede afwatering.

 

Sporen/gordingen:
 38x170 mm
38x184 mm
36x196 mm
36x220 mm
38x235 mm
36x246 mm
36x270 mm
38x285 mm

  

Hoek- en Kilkepers

Bij hoek- en kilkepers komen de dakvlakken bij elkaar bij zowel buiten- als binnenhoeken. Een hoekkeper is de buitenhoek van een dak. Een schilddak heeft bijvoorbeeld vier hoekkepers. Bij sporendaken worden hoekkepers vrijwel niet belast. Bij gordingdaken worden hoekkepers wel belast. Iedere houtskeletbouw daken leverancier heeft zijn eigen hoek- en kilkeper detail. De basis voorwaarde van het detail is wel dat de elementen zo in elkaar vallen en alleen nog hoeven worden doorgeschroefd. Kilkepers komen voor in de binnenhoek van de elkaar snijdende dakvlakken. Bij zowel sporen- als gording kapconstructies worden de kilkepers wel belast. Deze willen als het ware gaan doorhangen. Hierdoor is het belangrijk om voldoende hout op te nemen in de kilkepers zodat dit wordt voorkomen.

 

Rc waarde van het dak

In de calculatie en verkoop fase wordt beoordeeld welke opbouw de prefab dak elementen moeten hebben. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de vrije overspanningen en de gevraagde rc waarde. Als deze bepaald zijn wordt hierbij een passende opbouw gekozen. De meest voordelige oplossing voor de aannemer is vaak het uitgangspunt. De meeste rc waarden kunnen gewoon met glaswol vulling worden behaald. Soms is bij hoge rc waarden een alternatieve opbouw nodig. Echter zijn dit de daken met een rc waarde van 8, 9 of 10. Het bouwbesluit en EPC berekening geven aan welke minimale rc waarde moet worden behaald bij de houtskeletbouw dakelementen.

Voor een overzicht van alle Rc waarden van een prefab dak klik hier.

 

De constructie van het prefab dak

Hoe de constructie van de prefab kap er uit komt te zien hangt af van veel factoren. Het is in eerste instantie zaak om te kijken in welk windgebied het prefab dak wordt geleverd in Nederland. Aan de hand daarvan kan worden bepaald wat de belastingen zijn. Daarnaast is de bepaling van de maximale doorbuiging in mm belangrijk voor het bepalen van de constructie. Als deze bekend zijn kan het spoor worden bepaald aan de hand van de maximale vrije overspanning of Lmax. Het element draagt af op een onderliggende betonvloer, stalen- of gelamineerde ligger. Hiermee worden de spatkrachten van de prefab sporenkap opgevangen. Bij een gordingdak werkt dit echter net iets anders. Hierbij worden worden de krachten opgevangen door de onderliggende wanden of spanten. Of er gekozen wordt voor een prefab sporen dak of een gordingdak hangt puur af van de situatie. Dit is sterk afhankelijk van het gemaakt ontwerp. Veel architecten in Nederland kennen de principes en zullen vrijwel altijd een prefab sporen dak tekenen. Een sproren dak is de eenvoudige en voordelige keuze.

 

Dakvormen

Prefab daken zijn er in verschillende soorten en maten. Echter zijn er een aantal standaard vormen welke vaak gebruikt worden door architecten en aannemers. Onderstaand een overzicht met de meest gebruikte dakvormen:

Dakvormen HSB Houtskeletbouw Elementen Prefab Dak Kapconstructie

 

Sparingen in het dak

In de prefab dakelementen is het mogelijk om sparingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan voldoende daglichttoetreding of een doorvoer voor CV of MV. De posititie van de sparingen worden in het tekenwerk al aangegeven. De constructieve voorzieningen die nodig zijn voor de sparingen worden beoordeeld door een constructeur. De sparingen die worden toegepast bij prefab daken zijn:

• Dakkapelsparing (prefab dakkapel)
• Dakraamsparing (Velux / Fakro)
• Schoorsteensparing (dragend / niet dragend)
• Dakdoorvoersparing (CV / MV)
• Loggiasparing

Een sparing kan prefab doosdicht worden aangebracht. Dit betekend dat de constructieve voorzieningen al aanwezig zijn in het hsb element, maar de materialen in de sparing doorlopen zodat er een homogeen geheel ontstaat. Het materiaal kan op een later tijdstip worden verwijderd waarna een dakraam / dakkapel kan worden geplaatst.

 

Overstekken van het prefab dak

Er zijn twee overstek details bij een prefab dak, namelijk het kopgevel- en goot overstek. Dit zijn de vlakken waarbij de dakelementen doorsteken over de constructie. Er zijn veel verschillende kopgevel- en gootdetails mogelijk. Welke uiteindelijk geleverd wordt is afhankelijk van het ontwerp van de prefab kap. De architect bepaald eigenlijk al de uitgangspunten waaraan het detail moet voldoen. Daarna spelen er nog andere factoren mee zoals; ruimte, lengtes, geld, constructie en windbelasting. De meest toegepaste details zijn het onverjongde en verjongde overstek detail. Bij het onverjongde overstek detail schiet de kapconstructie in zijn volle dikte door over de constructie. Bij een verjongd detail wordt de prefab kap dunner gemaakt met regels naast de sporen. Deze regels schieten door over de constructie. Of er nou een plafond, bakgoot of sierklossen worden bevestigd, een overstek is er meestal.

Dakelementen Prefab Kap Dak Elementen HSB Houtskeletbouw

Het HSB tekenwerk

Na opdracht wordt begonnen met de engineering van de prefab daken. Dit is specialistisch werk wat gebeurd door ervaren houtskeletbouw tekenaars. De aannemer levert de DWG (autocad), Tekla of Revit bestanden aan bij de desbetreffende HSB leverancier. De tekeningen worden vervolgens 2D en 3D uitgewerkt en naar de aannemer gestuurd voor controle. De aannemer kan op het tekenwerk opmerkingen en aanpassingen plaatsen. Als alles akkoord is bevonden kunnen er productie tekeningen worden gemaakt en kan de prefab kapconstructie geproduceerd worden. Het tekentraject kan ook in een zogenoemd BIM traject worden uitgevoerd. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal 3D model. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

 

Het prefab productieproces

Nadat de productietekeningen zijn gemaakt en alle materialen zijn besteld, kan het prefab dak worden geproduceerd. De daken worden in elementen geleverd omdat dit voor transport en handeling nodig is. De productie vindt plaats in geconditioneerde omstandigheden waardoor de dakelementen haar optimale kwaliteit behouden. Er wordt geproduceerd op tafels welke het haaks en vlak maken van de elementen bevorderd. De HSB elementen worden op d.m.v. lijnproductie gemaakt. in het midden van de lijn staan kanteltafels om de dakelementen om te draaien. Aan het einde van de productielijn worden de elementen ingepakt voor transport.

Houtskeletbouw Dak Kapconstructie Kap Dakelementen Prefab Leverancier

Montage

Als de dakelementen op de bouwplaats zijn aangekomen worden deze uitgepakt voor montage. Bij de montage van de prefab daken worden eerst de ankers en de muurplaten geplaatst en uitgelijnd. Hierdoor is het monteren van de dakelementen een peulenschil. De elementen worden met de kraan opgetild en op de muurplaten geplaatst. De montagemedewerkers schroeven dan de kapelementen door aan de muurplaat. Nadat de gehele kapconstructie geplaatst is kunnen alle naden worden afgepurd. Dit gebeurd om koudebruggen en luchtlekken te voorkomen. De folieflappen worden netjes vastgeniet en de dakdekker kan de dakpannen aanbrengen.

 

Prijs Dakelementen

Het gebruik van prefab dak elementen is de ideale bouwmethode voor het dak. Het is snel, goedkoop, geluidwerend, brandwerend en strak. Een prijs voor prefab elementen kan worden opgevraagd bij de houtskeletbouw leverancier. Deze zal aan de hand van tekeningen de dak-elementen berekenen en vervolgens een vrijblijvende offerte opstellen. De leverancier levert meestal niet rechtstreeks aan particulieren maar aan bouwbedrijven en aannemers. 

 

Contact opnemen

Wij zijn een informatieve website voor houtskeletbouw, houtbouw en prefab. Wij hebben veel kennis in huis. U kunt ons bereiken via de email of via het contact formulier.

 

Houtskeletbouw Elementen