Geluid en Houtskeletbouw wat zijn de DB waarden?

Geluidseisen en opbouw

Geluid  Overdracht Hsb houtskeletbouw elementen advies

Geluid & Houtskeletbouw

In de bouw is het belangrijk om te weten hoeveel geluid de houstskeletbouw constructie dempt. Geluidsisolatie gaat om het weren van storend geluid in een ruimte, zoals het weren van verkeerslawaai in een slaapkamer of het voorkomen van burenlawaai in de woonkamer. Geluidswering is te kwantificeren door de mate van geluidsoverdracht te beschouwen. Deze overdracht is echter niet alleen afhankelijk van de eigenschappen van de directie scheidingsconstructie tussen de ruimten, maar ook van de ruimtelijke samenvoeging van deze constructie met andere bouwdelen. Als er geluid wordt overgedragen door of via deze aansluitende bouwkundige houtskeletbouw elementen, is er sprake van flankerende geluidsoverdracht of omloopgeluid. Naast de geluidsoverdracht via de directe scheidingsconstructie zijn er twaalf flankerende geluidsoverdrachtwegen. Ook kunnen niet goed uitgevoerde aansluitingen tussen de verschillende bouwkundige houtskeletbouw elementen zoals kieren en geluidslekken een rol spelen bij geluidsoverdracht. Er zijn drie typen van geluidoverdracht geluid oor de lucht, geluid door de constructie en geluid door lekken in de constructie.

Er zijn drie typen geluidsoverdracht:

• Luchtgeluid
• Contactgeluid
• Omloopgeluid

 

Luchtgeluid

Luchtgeluid is het geluid dat rechtstreeks afkomstig is van de geluidsbron
(bijvoorbeeld de radio of een piano of harde stemmen). Dit luchtgeluid brengt ook de aangrenzende houtskeletbouw wanden, vloeren en plafonds in trilling en draagt het geluid verder naar de aangrenzende ruimtes. In veel gevallen zijn er ook nog eens gaten, spleten en kieren in de wand, waar het geluid doorheen komt (geluidslekken).

 

Contactgeluid

Contactgeluid wordt veroorzaakt doordat de geluidsbron rechtstreeks contact maakt met de vloer en/of wand. (geluidsboxen op de vloer, loopgeluid, traplopen etc.). Contactgeluid is doordringender dan luchtgeluid en moet bij voorkeur bij de bron zelf verholpen worden. Soms komt het geluid niet van aangrenzende maar van verder gelegen ruimtes. We noemen dit flankerende geluidsoverdracht. Zo kan de zolderkamer in de wand een geluidslek hebben en via de spouw hoorbaar zijn in de woonkamer. Vaker zijn het echter de contactgeluiden die via constructieve delen van ver het geluid overbrengen.

 

Omloopgeluid

Luchtgeluid wordt bijvoorbeeld via een raam of luchtkanaal naar buiten een vertrek overgedragen en dringt vervolgens via de omgevende houstkeletbouw constructies een ander vertrek binnen.

 

Nagalm

Geluidsgolven weerkaatsen voor een deel in de ruimte als ze tegen een wand, muur of ander materiaal botsen. Bij het terugkaatsen ontstaat nagalm. Het overige deel van de geluidsgolven wordt geabsorbeerd of doorgelaten. De mate waarin de geluidsgolven worden weerkaatst of geabsorbeerd worden, is afhankelijk van het materiaal. (Na)galmtijd is de tijd dat een geluidverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is als de geluidsbron reeds is gestopt. Een voorbeeld is een klap in de handen in een kerk of zaal. Dan hoort men het nagalmen. De nagalmtijd wordt meestal weergegeven als de tijd waarin het geluid met 60 dB afneemt. In de praktijk hoort men nagalm dan niet meer. Pionier op het gebied van zaalakoestiek was Wallace Clement Sabine (1868-1919) (zie zijn Collected Papers on Acoustics, 1922). De galmtijd T is gedefinieerd als de tijd die nodig is voor een geluidafname met een factor 1 miljoen (60 dB).

 Geluid Houtskeletbouw DB Waarden Dak Wand Kap Woning Wegverkeer

Wat is geluid eigenlijk?

Geluid bestaat in de meeste gevallen uit verschillende frequenties. Het resultaat van een geluidsmeting wordt echter meestal uitgedrukt in één enkel getal, die aangeduid wordt met een waarde in decibel, afgekort dB. Om de eigenschappen van het menselijk gehoor in rekening te brengen wordt voor geluid in de woonomgeving of in de werkomgeving meestal een weging gebruikt over de verschillende frequenties die in het geluid aanwezig zijn. Het resultaat van deze zogeheten A-weging, is de dB(A). Voorbeeld: het geluid in deze fabriek heeft een niveau van 85 dB(A). Voor onderzoeksdoeleinden is het zinvol om over informatie te beschikken over de verschillende frequenties die in het geluidssignaal zijn opgenomen. In dat geval worden metingen uitgevoerd om het niveau bij verschillende frequentiebanden in kaart te brengen.

Voorbeeld: het geluid in deze fabriek bestaat uit 3 belangrijke componenten: Bij een frequentie van 100 Hz is het niveau 90 dB. Bij een frequentie van 630 Hz is het niveau 82 dB. Ten slotte is er bij 1000 Hz nog een belangrijke goed hoorbare component van 70 dB. Deze informatie is van groot belang om de bronnen van het geluid te kunnen vaststellen. De frequentiebanden waarin het geluid wordt onderverdeeld hebben een bepaalde bandbreedte, die uitgedrukt wordt in de eenheid van frequentie, de Hertz (afgekort Hz). Een zeer fijne resolutie heeft bijvoorbeeld een bandbreedte van 1 Hz. Omdat het menselijk gehoor geluid echter beter kan onderscheiden in intervallen met een logaritmische schaal, worden vaak ook dit soort intervallen gebruikt.

 

Geluidabsorptie Bouwmaterialen

Geluidsabsorptie bepaalt de hoeveelheid geluid die binnen één ruimte wordt geabsorbeerd. Geluidsabsorberend materiaal kan de geluidsweerkaatsing (reflectie) verminderen. In kale ruimtes met harde materialen is de geluidsabsorptie gering en de geluidsweerkaatsing groot, met een holle klank en nagalm tot gevolg. Absorberende materialen (zoals ook gordijnstof en zachte vloerbedekkingen) maken de akoestische beleving van de ruimte zelf wat aangenamer, doordat de galm afneemt. Ook de sterkte van het in zo'n ruimte aanwezige geluid kan er wat door worden verminderd.

Veel fabrikanten geven voor hun producten de absorptiecoëfficiënt aan, dit is een maat voor de geabsorbeerde energie bij geluidsweerkaatsing binnen eenzelfde ruimte. De absorptie coëfficiënt is afhankelijk van de frequentie van het geluid, en wordt meestal gemeten bij frequenties tussen 125 Hz en 4000 Hz. De absorptie coëfficiënt heeft een waarde tussen nul (geen absorptie, al het geluid wordt gereflecteerd) en 1 (volledige absorptie, er wordt geen geluid gereflecteerd). De geluidsabsorptie coëfficiënt zegt dus niets over de geluidsisolerende eigenschappen.

De isolerende eigenschappen hebben betrekking op de mate waarin het materiaal geluid al dan niet verzwakt doorlaat. De mate waarin een materiaal geluid kan isoleren wordt aangegeven met de geluidreductie-index uitgedrukt in de R-waarde. Hoe hoger de R waarde hoe beter de geluidisolatie van het materiaal of de constructie (waarde in decibel). De Rw waarde geeft het gewogen gemiddelde over het gehele frequentie spectrum heen van de gemeten R waarden weer.

 

Begrippen geluid:

DnT, A,k = karakteristieke luchtgeluidsniveauverschil
LnT,A = gewogen contactgeluidsniveau

 

Binnenwandelementen

Geluidswaarden houtskeletbouw binnenwanden. Het kiezen van dikkere of bredere stijlen of regels voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de houtskeletbouw opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Binnenwand
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand

Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol (volledige vulling)
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol (volledige vulling)
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Binnenwand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

 

Woningscheidende wandelementen

Brandeisen houtskeletbouw woningscheidende wanden. Het kiezen van dikkere of bredere stijlen of regels voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de houtskeletbouw opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Woningscheidende wand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie
Spouw - - - - - - - - - - - - - >
Dampregulerende folie
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Dampremmende PE folie
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Woningscheidende wand
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie
Spouw - - - - - - - - - - - - - >
Dampregulerende folie
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Dampremmende PE folie
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Woningscheidende wand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie
Spouw - - - - - - - - - - - - - >
Dampregulerende folie
Steenwol (volledige vulling)
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Dampremmende PE folie
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Woningscheidende wand
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie
Spouw - - - - - - - - - - - - - >
Dampregulerende folie
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Dampremmende PE folie
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

  

Buitenwandelementen met gevelbekleding

Brandeisen houtskeletbouw buitenwanden met bekleding. Het kiezen van dikkere of bredere stijlen of regels voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x140 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Constructieve beschieting OSB/Multiplex

Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met bekleding
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

 

Buitenwandelementen met Metselwerk

Brandeisen houtskeletbouw buitenwanden met metselwerk. Het kiezen van dikkere of bredere stijlen of regels voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x140 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Constructieve beschieting OSB/Multiplex

Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
Gipsvezelplaat of Gipsplaat 12,5 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x120 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Constructieve beschieting OSB/Multiplex
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Wand met metselwerk
2x Gipsvezelplaat of Gipsplaat 15 mm
Dampremmende PE folie
Stijl- en Regelwerk 38x89 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol (volledige vulling)
Dampregulerende folie

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

 

Vloerelementen

Brandeisen houtskeletbouw vloerelementen. Het kiezen van dikkere of hogere vloerbalken voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de houtskeletbouw opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Verdiepingsvloer
Zonder zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Zonder zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 120 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Zonder zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Zonder zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 600 mm
Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Zonder zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 400 mm
Glaswol of steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met droge licht zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 75x200 mm h.o.h. 600 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met natte zware zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 75x200 mm h.o.h. 600 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
Gipskartonplaat 12,5 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met droge licht zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
2x Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met natte zware zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken 38x235 mm h.o.h. 400 mm
Steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
2x Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met droge licht zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken dubbel 38x235 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
2x Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

Verdiepingsvloer
Met natte zware zwevende dekvloer
Vloerdek 18 mm multiplex of OSB
Vloerbalken dubbel 38x235 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol of steenwol >= 80 mm
Houten rachels h.o.h. 300 mm of metalen veerrails h.o.h. 400 mm
2x Gipskartonplaat 15 mm

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag
Contactgeluidsniveau = > op aanvraag

 

Dakelementen

Brandeisen houtskeletbouw dakelementen. Het kiezen van dikkere of hogere sporen / gordingen voldoen aan dezelfde norm indien gekozen wordt voor de houtskeletbouw opbouw zoals weergegeven. Aan de weergegeven opbouwen kunnen geen rechten worden ontleent. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door u toegepaste (hout)constructies.

Dakelementen
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 38x170 mm h.o.h. 600 mm
Steenwol >= 120 mm
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Dakelementen
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 38x170 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 170 mm
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Dakelementen
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 36x270 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 270 mm
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Dakelementen
2x Gipsplaat 12 mm
Rachelwerk
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 36x270 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 270 mm
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Dakelementen
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 38x285 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 280 mm
Naisolatie 35 mm Isolair, 8,4 kg/m²
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Dakelementen
2x Gipsplaat 12 mm
Rachelwerk
Spaanplaat 12 mm
Dampremmende PE folie
Sporen >= 38x285 mm h.o.h. 600 mm
Glaswol >= 280 mm
Naisolatie 35 mm Isolair, 8,4 kg/m²
Dampregulerende folie
Tengels
Panlatten
Dakpannen ± 45 kg/m²

Luchtgeluidsniveauverschil = > op aanvraag

Geluid Houtskeletbouw DB Waarden Dak Wand Kap Woning Opbouw

Houtskeletbouw

Houtskeletbouw is akoestisch te typeren als een bouwsysteem waarbij relatief lichte spouwconstructie worden toegepast. Het akoestisch mechanisme dat daarbij bepalend is, is afhankelijk van de wijze waarop de constructie wordt aangestoten en de geluidsenergie wordt doorgegeven naar de ontvangende ruimte.Simpel gezegd valt het geluid in op de eerste laag. of deze laag wordt direct aangestoten, waardoor deze in trilling raakt. De geluidsenergie (trillingen) gaat vervolgens naar de tweede laag via het materiaal in de spouw via eventuele koppelingen tussen de spouwbladen. Het tweede spouwblad straalt de trillingsenergie af in de omvangruimte. Naargelang van de wijze van in trilling brengen, spreken we van luchtgeluidsoverdracht en luchtgeluidsisolatie en contactgeluidsoverdrachttransmissie en contactgeluidsisolatie.

De mate van isolatie tegen geluid wordt weergegeven in DB waarden. Deze DB waarden kunnen in verschillende samenstellingen (octaafbanden) worden getest. Een vliegtuig heeft een andere samenstelling van toonhoogten dan bijvoorbeeld een auto. Daarom is dit ingedeeld in categorieën.

• RA weg
• RA rail
• RA lucht
• RA industrie

De meest gebruikte samenstelling is die van RA weg. Bij houtskeletbouw woningen vlakbij schiphol wordt RA lucht gebruikt. En voor woningen vlakbij een spoorlijn RA rail. Zo is er voor iedere situatie een combinatie van octaafbanden waaraan de houtskeletbouw constructie kan worden onderworpen.

 

Contact opnemen

Wij zijn een informatieve website voor houtskeletbouw, houtbouw en prefab. Wij hebben veel kennis in huis. U kunt ons bereiken via de email of via het contact formulier.

 

Houtskeletbouw Elementen