Damp Open Bouwen hoe is het te realiseren?

Damp Open Bouwen

Damp Open Bouwen Houtskeletbouw HSB Opbouw Wanden

Damp Open Bouwen met HSB

Damp open bouwen met houtskeletbouw is een alternatieve manier van bouwen. De woning maakt gebruik van isolatiematerialen welke vochtregulerende eigenschappen hebben. Hiervoor wordt onder andere ecologische isolatiematerialen gebruikt als houtwol, cellulose, hennep, kurk en schapenwol. Door de toepassing van deze isolatiematerialen en het weglaten van de folies ontstaat er een ademende functie. Hierdoor hebben de woningen een ademend binnenklimaat met natuurlijke vocht- en warmte regulatie. Het gevolg van deze bouwmethode is een heerlijke natuurlijk gevoel in de woning m.b.t. tot vochthuishouding. De mens produceert een hoop vocht. Zelf bij regulier woongedrag produceren we een hoop leefvocht door zweten. Grotere hoeveelheden vocht worden geproduceerd door koken en douchen. Hierdoor kan er een vies binnenklimaat ontstaan. Damp Open Bouwen zorgt voor een natuurlijk vochtverloop. Om de condenstatie in de constructie te voorkomen wordt in de conventionele bouw aan de binnenzijde van de binnenspouwbladen bijna altijd een dampscherm aangebracht. Dit is een dampremmende of dampdichte folie. Deze folie voorkomt dat leefvocht binnen in de woning de constructie kan intrekken om daar te condenseren. Deze PE folie is vaak tussen de 150 en 200 mu dik en wordt aan de binnenzijde van de binnenspouwbladen achter de gips- of fermacell beplating geplaatst.

 

Nadeel Dampopen Bouwen?

Een nadeel van deze bouwmethode is dat dit vochtophoping kan verzorgen binnen in de woning of het gebouw. Doordat vocht niet wordt afgevoerd kan een ongezond binnenklimaat ontstaan. Daarnaast is het in de praktijk heel moeilijk om 100% dampdicht te bouwen. Gaatjes in de folie door spijkergaten, leidingen en beschadigingen zorgen ervoor dat vocht deels toch de constructie in trekt met schimmelvorming als gevolg. Bij prefab binnenspouwbladen komen gaatjes en beschadigingen minder voor omdat de elementen onder ideale conditities wordt geproduceerd. Ook worden gaatjes vaak afgetaped. Het damp-open bouwen gaat uit van een ander gedachte. Door gebruik te maken van damp-open isolatie materialen en geen damp-dichte folie te gebruiken, zorg je voor voldoende damp-afvoer op tijdstippen dat de lucht droger is. Populair noemt men dit ook wel ‘ademend’ bouwen. De term ademen suggereert echter dat er sprake is van ventilatie (tocht) door de constructie. Dit is niet zo. De werkelijke dampstroom door de constructie is een factor 50-100 kleiner dan benodigd voor een minimale ventilatie hoeveelheid. Bij het damp-open bouwen wordt vocht dat binnenshuis ontstaat afgevoerd door de constructie en afgegeven aan de buitenlucht. Belangrijk is een constructie die volledig damp-open is.

 

Verschil damp open en damp dicht 

Bij het dampdicht bouwen wordt er gebruik gemaakt van folies. Deze worden zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde geplaatst. Aan de binnenzijde wordt meestal een PE dampremmer gebruikt. Aan de spouwzijde een dampregulerende folie. Hierbij is het principe dat leefvocht en ander vocht wordt gekeerd door de dampremmende folie. Bij damp open bouwen worden er geen folie toegepast. De constructie kan ademen van binnen naar buiten. Er wordt beplating als dampscherm gebruikt. Meestal wordt deze functie vervult door de OSB beplating. Damp open bouwen is een diffusie open manier van bouwen die ervoor zorgt dat er geen vochtproblemen ontstaan. Bij beide manieren van bouwen is een goede luchtdichting belangrijk.

Damp Open Bouwen Houtskeletbouw HSB Advies

Schimmel en vocht in woning

In een woning waar mensen leven wordt veel vocht geproduceerd. Door bijvoorbeeld koken, douchen en transpireren komt er veel vocht in de binnenlucht. Dit vocht kan door goed ventileren de woning verlagen. Echter komt het voor dat vocht de constructie in trekt, bijvoorbeeld wanden en dak. Als dit vocht vervolgens weer naar buiten kan ventileren is er niks aan de hand. Maar op sommige plaatsen kan het vocht niet wegkomen en blijft in de constructie zitten. Hier kan rotting en schimmel ontstaan. Daarnaast kan het voorkomen dat warme lucht van binnen condenseert in de constructie. Dit noemen we het douwpunt. De temperatuur is t.p.v. het douwpunt 0 graden. Als het vocht niet kan wegkomen door ventilatie ontstaat er mogelijk schimmel en op langere termijn rotting van de bouw constructie.

 

Dampdicht bouwen

Om vochtproblemen en condensatie te voorkomen wordt bij houtskeletbouw elementen aan de binnenzijde een dampremmende folie aangebracht. Meestal wordt dit gedaan met een PE dampremmer. Dit maakt de constructie zeer dampremmend en voorkomt dat vocht van binnen in de constructie kan trekken. Bij houtskeletbouw constructies waarbij er veel dikte is en/of dampremmende naïsolatie wordt gebruikt aan de buitenzijde wordt zelf aan de binnenzijde gebruik gemaakt van aluminium dampremmers. Aluminium is een zeer dampdicht materiaal welke nog beter vocht keert dan de conventionele PE dampremmer. De folie wordt zo dicht mogelijk tegen de warme binnenkant geplaatst. Uiteraard niet in het zicht maar achter de eerste binnenbeplating. Een nadeel van dampdicht bouwen is ophoping van vocht in het binnenklimaat. Doordat vocht niet voldoende wordt afgevoerd kan er een ongezond binnenklimaat ontstaan. Voldoende ventileren of het gebruik maken van mechanische ventilatie kan dit probleem verminderen. Daarnaast is het in de praktijk vrijwel onmogelijk om volledig dampdicht te bouwen. De dampremmende folie wordt geperforeerd door leidingen, schroeven, nieten, spijkers en slordigheden.

 

Dampopen Bouwen

Bij damp open bouwen wordt er gebruik gemaakt van een ander principe. Er wordt gebruik gemaakt van ecologische isolatiematerialen zoals houtwol, cellulose, hennep, kurk en schapenwol. Deze dampopen isolatiematerialen zorgen voor voldoende dampafvoer op tijdstippen dat de lucht droger is. In de volksmond en door bouwkundigen wordt dit een ademende constructie genoemd. Er wordt met deze ademende constructie gesuggereerd dat het gebouw tochtig is. Echter is het tegenovergestelde het geval. Er is wel sprake van betere vochtafvoer naar buiten. Deze wordt in vochtige tijden gebufferd in de constructie om vervolgens in drogere tijden te worden afgeven aan de buitenlucht. Een nadeel hiervan is dat als isolatiematerialen vochtiger zijn de lambda waarde naar beneden gaat en hierdoor minder isolerend vermogen hebben.

Damp Open Bouwen Hennep Cellulose Houtwol Schapenwol Houtskeletbouw

Hoe damp open bouwen?

Bij dampopen bouwen is het belangrijk om geen damp dichte materialen in de constructie te verwerken. Een damp open constructie is niet mogelijk wanneer de buitenzijde dampdicht wordt afgewerkt met bijvoorbeeld bitumen of epdm. Daarnaast is een het gebruik van een zeer damp open isolatie materiaal belangrijk. Er kan worden gewerkt met isolatiematerialen als houtvezel, cellulose, vlas, hennep, papier, katoen of schapenwol. Dit zijn vezelrijke ecologische isolatiematerialen welke heel dampopen zijn.

No een verschil ten opzicht van de traditionele bouwwijze is dat er geen gebruik wordt gemaakt van folies in de constructie. Deze folies worden simpelweg weggelaten. De binnenbeplating zoals OSB (oriented strand board) wordt gebruikt als dampremmer. Verder is het belangrijk dat de constructie van binnen naar buiten steeds damp opener wordt. De isolatiematerialen worden op de plek gehouden door een isolatieplaat aan de spouwzijde. De platen worden over de stijlen en regels heen bevestigd. Zo blijft de damp open isolatie op zijn plek zitten. Het is erg belangrijk dat de gehele constructie luchtdicht wordt afgewerkt aan de buitenzijde.

 

Waarom bouwen met folies?

Bij de traditionele bouwmethode worden er in houtskeletbouw elementen twee folies toegepast. Aan de binnenzijde zit een PE dampremmer en aan de buitenzijde zit een vochtregulerende folie zoals, spinvlies of PE dampopen folie. De folie heeft een aantal functies.

• Vocht kan niet de constructie in trekken
• Vocht reguleren en laten verdampen buitenzijde
• Leefvocht tegen houden
• Tegenhouden van tocht

De dampremmer wordt aan de binnenzijde toegepast. Deze wordt zo dicht als mogelijk aan de warme zijde gemonteerd bijvoorbeeld achter gipsplaat, fermacell, osb of multiplex beplating. De folie is het dampschild dat leefvocht en overig vocht aanwezig in de woning niet in de constructie kan trekken. Daarnaast wordt er gezorgd voor extra luchtdichting. De folie aan de buitenzijde wordt geplaatst om stuifsneeuw en eventueel condens te weren uit de constructie. De damp open folie zorgt ervoor dat eventueel vocht kan wegkomen door ventilatie. Bij de dampopen folie kan het vocht maar in één richting door de folie. Daarom is het belangrijk de folie juist te monteren.

Damp open bouwen ecologisch duurzaam prefab Houtskeletbouw

Damp open bouwen met folies?

Bij damp open bouwen worden er geen folies aangebracht. Door het gebruik van vochtregulerende bouwmaterialen wordt is het aanbrengen van folies overbodig. De constructie is een ademend geheel. Eventueel vocht kan met een damp open constructie makkelijk weg ventileren. De isolatiematerialen op zijn plek houden gebeurd met een isolatieplaat. Deze wordt op de houten constructie geplaatst. Als dit niet gebeurd valt de isolatiematerialen eruit. Bij conventioneel houtskeletbouw wordt de isolatie op zijn plek gehouden door de folie. Er is in Nederland steeds meer aandacht voor het damp open systeem. De één zweert erbij en de ander is een tegenstander. Uiteindelijk zal de bewoner de woning moeten bewonen. De bewoner bepaald welke constructie het beste bij hem/haar past.  

 

Contact opnemen

Wij zijn een informatieve website voor houtskeletbouw, houtbouw en prefab. Wij hebben veel kennis in huis. U kunt ons bereiken via de email of via het contact formulier.

 

Houtskeletbouw Elementen